Look Inside

Nakşı Ali Akkirmanı – Esrar-name; İnceleme-Mukayeseli Metin-Tıpkıbasım

13,50  KDV dahil

1 adet stokta

Stok kodu: 9786257904735 Kategori: Etiketler:

Kaleme aldığı eserleriyle Türk-İslâm edebiyatına katkıda bulunmuş şahsiyetlerden biri de şairlik ve
nasirlik hüviyetini birlikte taşıyan Nakşî Ali Akkirmânî’dir, 1065/1655 senesinde vefât eden müellif
bütün eserlerinde tasavvufu konu almış, halka ve müridlerine irşad vazifesinde bulunabilmek için
eserlerini vasıta olarak kullanmıştır, Üçü manzum, biri mensur olmak üzere dört eseri elimizde
bulunan müellifin söz konusu mensur tek eseri Esrâr-nâme’dir, İranlı meşhur mutasavvıf Ferîdüddîn
Attâr’ın (ö, 618/1221) bazı tasavvufî ilkeleri hikâyeler yardımıyla anlattığı Esrâr-nâme adlı
mesnevîsi, Nakşî Ali Efendi’ye örnek model teşkil etmiştir, Her iki eser de tasavvufî remiz ve
ıstılahları muhtevîdir, Fakat Nakşî Ali Efendi’nin eseri, Attâr’ın Esrâr-nâme’sinin tercümesi
olmayıp, bütünüyle kendi duygu ve düşünce dünyasını yansıtan te’lif bir eser kimliği taşımaktadır,
Elinizdeki kitap, Nakşî Ali Akkirmânî’nin Esrâr-nâme isimli mensur eserinin incelemesini, eserin
mukayeseli metniyle çevriyazısını ve Osman Ergin nüshasının tıpkıbasımını ihtiva etmektedir,

Boyutlar135 × 210 mm
Publisher

Gece Kitaplığı Yayınları

Author

İsmail Yıldırım

Page Count

253

Reviews

Henüz inceleme yok.

Yalnızca bu ürünü satın alan oturum açmış müşteriler yorum bırakabilir.